Snel mengseladvies

De LG Havera-weidemengsels zijn primair geselecteerd op voederwaarde en
smakelijkheid. Maar wat betekent dat nu voor uw graskuil? We leggen het uit
aan de hand van het bekende analyseformulier van Eurofins Agro
(voorjaarskuil), waarin we de voederwaardecomponenten die doorslaggevend
zijn voor de daadwerkelijke benutting van uw (gras)silage geel hebben
gemarkeerd.

kuilanalyse
VOS, VCOS en VEM
VOS, VCOS en VEM zijn parameters die een belangrijke indicatie geven voor de totale hoeveelheid afgebroken organische stof van gras of grassilage in de pens van de koe. Daarbij gaat het om koolhydraten, eiwitten en vetten; ook wel Verteerbare Organische Stof genoemd. VCOS is de verteringscoëfficient. Hoe hoger de verteerbaarheid van alle inhoudsstoffen, hoe beter ruwvoer wordt aangewend voor de melkproductie; die voederwaarde lezen we af aan het VEM-getal. De hoge scores van LG Havera op genoemde parameters bevestigen de potentie van het gras om zoveel mogelijk KVEM per hectare te produceren.
Suikergehalte
Het suikergehalte in het gras varieert in het groeiseizoen en naar gelang de weersomstandigheden. Zo’n 15% van het voedingsaanbod moet uit suikers of koolhydraten bestaan. Door het hoofdaandeel tetraploïd gras zijn de suikergehaltes van LG Havera hoger. En dat geeft bovendien een extra impuls aan de smakelijkheid; het is bewezen dat smakelijk gras beter wordt benut door de koe.
Celwandgehalte en -verteerbaarheid
Gras is bijzonder vezelrijk. De parameters celwandgehalte en
-verteerbaarheid (beter bekend als NDF-gehalte en -verteerbaarheid) geven dan ook belangrijke informatie over deze essentiële nutriënten in het rantsoen. NDF zorgt voor een goede penswerking en gezondheid, maar wordt slechts voor de helft door de koe benut. Door selectie van rassen met een hogere NDF-verteerbaarheid en lager gehalte aan onverteerbare vezels, benut de koe LG Havera gras beter en stijgen de individuele voeropname en melkproductie.
Ruw eiwit
Gras is dé eiwitbron bij uitstek; het rantsoen is dus gebaat bij weidemengsels met voldoende ruw eiwit. Dat is de insteek van
LG Havera, wat tot serieuze besparingen op de aankoop van krachtvoer kan leiden.