Uitslag voederproef

Het gerenommeerde Schothorst Feed Research verrichte
uitgebreide opbrengst- en voederwaardebepalingen én
het eerste diervoeder- en verteringsonderzoek met
weidegras. Doel was om de meerwaarde van nieuw
ingezaaid hoogwaardig LG Havera-grasland voor de
bedrijfsvoering van een melkveebedrijf aan te tonen.
Daartoe zijn de effecten op de grasopbrengst en -kwaliteit
en de melkproductie van hoogproductieve koeien in
kaart gebracht.

Download hier het volledige
onderzoeksrapport van
Schothorst Feed Research

Vernieuwing al na 2 jaar terugverdiend!
Uit de tweejarige opbrengst- en voederwaardebepaling komt duidelijk de meerwaarde naar voren van hoogwaardig nieuw Havera-grasland. In vergelijking met een voor Nederland representatieve weide van vijf jaar jaar oud, levert nieuw Havera-gras 3.300 kg drogestof, ruim 3.600 kVEM en 260 kDVE meer op per hectare. Bij de actuele voederwaardeprijs vertegenwoordigt dit een meeropbrengst van € 706,-. Dit komt nagenoeg overeen met de herinzaaikosten van zo’n € 740,- per hectare (bron: Herinzaaiwijzer WUR).


Tot 1,4 liter méér melk per koe per dag
Het voeder- en verteringsonderzoek met twee groepen van 15 hoogproductieve koeien toont aan dat graslandvernieuwing met LG Havera tot wel 1,4 liter meer melk per koe per dag oplevert. Debet aan deze melkdrijving zijn de beduidend hogere VCOS% en NDF-verteerbaarheid en de fors hogere voerefficiëntie van Havera.

Uitslag voederproef Bestaande BG 4 weide LG Havera 4
Melkopbrengst
per koe/dag bij 23 kg drogestofinname
28,5 liter 29,9 liter
Voerefficiëntie
meetmelkproductie per kg drogestofinname
1,24 1,30
Mééropbrengst meetmelk
per koe/dag ten opzichte van standaardweide
  + 1,4 liter
Extra winst per koe per jaar
over 300 lactatiedagen bij melkprijs van € 0,35 per liter
  € 147,-

VCOS%: verteringscoëfficiënt van de organische stof
NDF% verteerbaarheid: verteerbaarheidspercentage van de celwanden

Schothorst Feed Research in Lelystad is een onafhankelijk onderzoeksinstituut voor de diervoedersector. De organisatie is nauw betrokken bij het ontwikkelen en implementeren van nutritionele kennis in innovatieve diervoederconcepten. De unieke combinatie van expertise in verteringsfysiologie, grondstoffen-kwaliteit, kwaliteitsmanagement, voederwaarderingssystemen en nutritionele behoeften van hoogproductieve dieren en de voortdurende interactie met dier-voederbedrijven over de hele wereld, maakt Schothorst tot een gerenommeerde onderzoeksinstelling. Het bedrijf beschikt over 210 hoogproductieve melkkoeien, 120 plaatsen voor individuele voederopname en 80 ha grond. Kijk voor meer informatie over Schothorst Feed Research op www.schothorst.nl.