vergroot mengselwijzer
LG Havera-Mengselwijzer

LG Havera is verkrijgbaar in zeven verschillende
samenstellingen (allen standaard geleverd met het
unieke LG Animal Nutrition-kwaliteitskeurmerk en de
prestatieverhogende Headstart GOLD zaadcoating) die
specifiek zijn toegesneden op gebruiksdoel en levensduur
van uw grasland (zie Mengselwijzer hiernaast).

Download hier GrasManager 2017
voor de actuele mengselsamenstellingen
Direct online mengseladvies?
klik hier
Mengselwijzer

HAVERA 1 Hoogproductief 

 • standaard met LG Animal Nutrition en Headstart GOLD
 • 70% tetraploïd en 30% diploïd Engels raaigras
 • zeer geschikt voor beweiden en maaien (dubbeldoel)
 • topverteerbaarheid, melkdrijvend; méér melk uit dezelfde kg drogestof
 • bijzonder smakelijk/hoge kroonroestresistentie en hoge productie
 • ook verkrijgbaar als EKO-mengsel
Mengselwijzer

HAVERA 3 Doorzaai

 • standaard met LG Animal Nutrition en Headstart GOLD
 • 100% tetraploïd Engels raaigras voor supersterk concurrentievermogen
 • speciaal voor graslandverbetering, geschikt voor beweiden en maaien
 • kosten- en voedertechnisch aantrekkelijk
 • verhoogde succeskans door zaadcoating, ook onder mindere kiemomstandigheden
 • eveneens inzetbaar voor nieuwe inzaai
Mengselwijzer

HAVERA 4 Hoogproductief mét timothee

 • standaard met LG Animal Nutrition en Headstart GOLD
 • 60% tetraploïd en 25% diploïd Engels raaigras, met 15% timothee
 • zeer geschikt voor beweiden en maaien (dubbeldoel)
 • extra productief en smakelijk en betere vestiging bij koude/natte omstandigheden
 • hoge voerefficiëntie; méér melk uit dezelfde kg drogestof
 • ook verkrijgbaar als EKO-mengsel
Mengselwijzer

HAVERA 6 Maailand

 • standaard met LG Animal Nutrition en Headstart GOLD
 • 80% tetraploïd Engels raaigras met 20% timothee
 • hét mengsel voor opstallen, dus voor zomerstalvoedering/summer feeding
 • speciaal ontwikkeld voor intensieve maairegimes
 • structuurrijk kuilvoer met prima voederwaarde
 • vroeg doorschietend, dus vroege eerste snede
Mengselwijzer

HAVERA 2 Rotatie

 • standaard met LG Animal Nutrition en Headstart GOLD
 • 60% Italiaans raaigras en 40% tetraploïd Engels raaigras
 • in korte tijd zéér hoge opbrengsten; tot 30% meer dan standaard weidemengsel
 • zeer geschikt voor vruchtwisseling/verhogen bodemvruchtbaarheid
 • hoge organische stofleverantie door intensieve beworteling
 • inzetbaar als tussengewas, maar ook bij ruwvoertekort
Mengselwijzer

HAVERA 5 Efficiënt

 • standaard met LG Animal Nutrition en Headstart GOLD
 • 55% tetraploïd Engels raaigras, 25% timothee, 10% veldbeemdgras en 10% witte cultuurklaver
 • duurzame grasklaverweide, zeer geschikt voor intensieve beweidingsregimes
 • hoge opname, sterke zode (veldbeemd) en maximale beweidingsruimte
 • efficiënt met mineralen; dezelfde drogestofopbrengst met minder N
 • blijft in het najaar vrij van kroonroest
Mengselwijzer

HAVERA 7 Structuur

 • standaard met LG Animal Nutrition en Headstart GOLD
 • 35% diploïd Engels raaigras, 20% gekruist raaigras, 25% festulolium en 20% rietzwenkgras (zachtbladig type)
 • zeer geschikt om het rundveerantsoen bij te sturen op structuur
 • bevat grovere grassen voor meer pensprik en voorkomen pensverzuring
 • geeft bij maaien tot 30% hogere opbrengsten
 • behoud goede voederwaarde