LG Animal Nutrition

De kwaliteit van gras wordt met de nieuwe fosfaatregels alleen maar
belangrijker. Om uw melkopbrengsten veilig te stellen zal de kVEM
per hectare dus nóg verder omhoog moeten. Dat vraagt om gras met
inhoud; smakelijk en voedzaam gras met een hoge voerefficiëntie.
Door de betere benutting belanden dan meer mineralen in de melk
en minder in de mest.

Daarom zet LG als eerste veredelaar in op een Animal Nutrition-
voederwaarde programma voor weidegrassen. Dit heeft een
mengsellijn opgeleverd die onder de naam LG Havera voorziet
in zeven verschillende samenstellingen, passend in de
KringloopWijzer en scorend bij elk gebruiksdoel.

Rijk aan suikers
LG Havera bezit door zijn samenstelling met tetraploïd Engels raaigras over een hooggehalte aan in water oplosbare koolhydraten en dat heeft een gunstige uitwerking op de vertering van het totale rantsoen.

Tot 1,4 liter meer melk
In voederproeven van Schothorst Feed Research is aangetoond dat graslandvernieuwing met LG Havera tot wel 1,4 liter meer melk per koe per dag oplevert.

Graseiwit voor melkeiwit
LG Havera zet in op een efficiënte benutting van graseiwit voor de productie van melk en melkeiwit.

Hoge hectare-opbrengsten
Een Havera-weide levert per snede al gauw zo'n 500 tot 1.000 kg ds en evenzoveel kVEM méér op per hectare.

Gras met hoge energiedichtheid
LG Havera Animal Nutrition is voedergras met de hoogste energiedichtheid per kg drogestof.

Smakelijk gras, hoge opname
Uit onderzoek is gebleken dat tetraplid Engels raaigras - het hoofdbestanddeel van LG Havera - een 6 tot 10% betere benutting kent dan sec diploïd gras.

Gras met prik en voederwaarde
De hogere NDF-verteerbaarheid van Havera geeft meer energie uit vezels, dus meer melkdrijving in het rantsoen.

LG Animal Nutrition